Gönderiliyor...
TR | EN
PLASTİFİYAN PERFORMANSLARI
SHORE A HARDNESS
Shore değeri plastifiyanın etkinliğinin bir belirtisidir. Bu test maddenin belirli durumlardaki güce ve zamana karşı olan dayanımını ölçer. Elde edilen değerler 0 ila 100 arasındadır. Değer ne kadar yüksek ise dayanamı o kadar yüksektir. Değer sıfır ise numune tamamen kopmuştur, 100 ise kopma gerçekleşmemiştir.

DÜŞÜK SICAKLIK ESNEKLİĞİ
Oda sıcaklığında esnek olarak bulunan bütün plastikler, odanın sıcaklığı düştükçe daha kırılgan hale gelmeye başlarlar. Bu değer genelde geniş bir sıcaklık aralığında, numunenin burulmayla ilgili testlere tabi tutulması ile elde edilir. Numune 90 derece bükülür ve çatlaklar aranır.

YÜKSEK SICAKLIK UÇUCULUĞU
Uçuculuk bir maddenin buharlaşmaya olan yatkınlığıdır ve doğrudan olarak maddenin buhar basıncı ile ilgidir. Belirli bir sıcaklık buhar basıncı daha yüksek olan madde, daha düşük olan maddeye göre daha kolay buharlaşır. Uçuculuk, 7 gün boyunca 100 C’de plastikteki ağırlıkça yüzde değişimi ile ifade edilir.

EKSTRAKSİYON DAYANIMI
Relatif ekstrasiyon dayanım testi, bir plastik ürünün hayatı boyunca karşılaşması muhtemel sıvılara daldırıldığında plastikten ekstrakte olan plastifiyan miktarını belirlemek için kullanılır.
SABUNLU SU EKSTRAKSİYONU
Aşağıdaki grafik sabunlu su testi uygulandığında plastikteki değer kaybını yüzde olarak göstermektedir.

YAĞ EKSTRAKSİYONU
Aşağıdaki grafik zeytinyağına daldırma testi uygulandığında plastikteki değer kaybını yüzde olarak göstermektedir.

HEGZAN EKSTRAKSİYONU
Aşağıdaki grafik Hegzana daldırma testi uygulandığında plastikteki değer kaybını yüzde olarak göstermektedir.

Performans